четверг, 6 ноября 2014 г.

Нина Максимовна Ефремова сярысь

Нина Максимовна Ефремова школаын дышетскыкуз ик кылбуръес гожъяны кутскиз. Нош Можга педучилищеын дышетскон аръесаз одигез кылбурез кырзан луиз ини, «Коня меда?» кылбурезлы крезьгур гожтиз Геннадий Павлов. Со жог калык полы волмиз.

Выль Биялась кылбурасьлэн чуръесыз туж капчиен лыдзисько, соос мур пуштросъемесь, малпанъесыз зыл-зыл оръясько. Кырзанлы пормизы мукет но кылбуръесыз, соос полын «Тодиськод-а?», «Инвожо толэзь», «Бия вальс».

Нина Максимовна Вало дурысь пичи гинэ Чудзялуд гуртын вордскемын. Татысь чебер инкуазен, Вало шурен данъяськон мылкыдыз пичи дырысеныз кылдиз. Шумпотэ вал таче чебер интыын улэ но татысь тыршись калыкен чош гужем возь вылэ, бусые ужаны пота шуыса. Возь вылысь мойыосын чош кырзаса бертиськом вал шуэ. Вордскем интыосыныз, гурт калыкеныз данъяськон ик нырысь кылбур чуръесызлы вордскыны юрттизы. Нина Максимовналэн вань улонэз герзаськемын дышетон удысэн, кызь арлэсь кема Выль Бия школалэн директорез вал, таче удысын тыршыса ваньмон дыр но трос уг луы. Нош кылбураны кыстиськись мылкыдэз чогаса уд возьы. Бер жыт, ужан висказ, кытчы ке мыныкуз кылдылизы чуръесыз. Туэ «Элькуновидениын» чузъяськем кырзанлэн кылъесыз но, пе, автобус возьмаса сылыкуз йыраз лыктиллям.

-Мон та кылбурез кылем арын гожти вал ни. Одиг пол Ольга Ивановна Сурчакова, тодмо луэм «Гербер» коллективмылэн кивалтисез, гуртысьтымы мойыослэн «Дарали» ансамблязы ветлисьесын пумиськонэ отиз. Соку, та кылбурме лыдзыса, верай та чуръес тиледлы репертуарады пыртыны тупасалзы шуыса. Кычеен гурзэ адзисько но возьмати. Шуи, Ольга Ивановна чебергес крезьгур кылдытыны быгатоз. Со пумиськон бере дыр ортчиз, нош алигес Ольга Ивановна вера, кылбуръестылы , пе, крезьгур гожти, «Элькуновидение» мыныны дасяськиськом, - маде Нина Максимовна. Шумпотонзэ уг ваты, мылкыд, пе, лоптэ, гожтэм чуръесыд мукетъсызлэн сюлэмазы пыча ке.

2012 арын чош ужась эшъесыз Нина Максимовналэсь кылбуръессэ нимысьтыз бичетэн поттизы, солы юбилеезлы кузьым дасязы. Нимаське со сборник «Кипанча».

Валентина БОГАТЫРЕВА, газета Авангард, Вавож.
Комментариев нет:

Отправить комментарий